ที่ว่าการอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หมู่ 1 อาคารที่ว่าการอำเภอชุมแพ
ถนนมะลิวัลย์ ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

โทร : 043-311-300

Line Official @chumphaecity